Til hovedinnholdet

Storøya grendesenter

Midt i naturperlen Storøya ligger Storøya grendesenter - et møtested for både unge og voksne. Grendesenteret består av barneskole og barnehage, samt et familiesenter.

Barnehage
Barnehagen har plass til 120 barn. Med flotte fasiliteter, blant annet egne rom for vannlek, trim, matlaging, sløyd og forming, er dette en av de fineste barnehagene i kommunen. Barnehagen har også tilgang til gymsal og bordtennishall, og disponerer stimulerende, naturnære utearealer med lekestativer og gapahuk. Det er også opprettet en barnehage med midlertidig plassering ved Storøya skole, nye lokaler antas ferdigstilt august 2017.

Barneskole
Storøya barneskole, med fasiliteter de fleste bare kan drømme om, har plass til 588 elever. Med kantine, flott skolekjøkken, vrimleområder, klatrevegg, SFO-baser og mange aktivitetstilbud, er Storøya en svært moderne skole. Den har også en flerbrukshall til basket og andre sportsgrener, egen kunstgressbane, og grusbane som blir skøytebane om vinteren.

Familiesenter
Grendesenteret har også et familiesenter med helsestasjon, skolehelsetjeneste, åpen barnehage og oppvekstkontor med barnevern og PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Familiesenteret er i tillegg base for arbeidstrening med verksted, kontor og lager.

Flerbrukshall
Flerbrukshallen er bygget som spesialanlegg for basket, men kan brukes til mange sportsaktiviteter. Den er også skolens idrettshall.

Bordtennishall
Storøya Grendesenter har en bordtennishall med internasjonal standard for konkurranser eller lek. For mer informasjon se Fornebu bordtennisklubbs egne nettsider.

Kunstgressbane/grusbane/skøytebane
Storøya Grendesenter har en egen kunstgressbane på 53x100 meter, samt en grusbane på 43x65 meter som blir skøytebane om vinteren.